TenTeen -teatteri lapsille ja nuorille

TenTeen on Vihdin Teatteri ry:n ylläpitämä lapsi- ja nuorisoteatteri. Ryhmiä on kolme:
  • Pikku-Tenit 7-10 v
  • Tenit 10 v ->
  • Teenit 14 v ->

TenTeenissä lapset ja nuoret oppivat ilmaisutaitoa eri tavoin sekä harjoittelevat ja esittävät pienimuotoisia näytelmiä.

Ohjaajana ryhmille toimii Jenni Kanta-oksa.

Ryhmät kokoontuvat tiistaisin Lankilan harjoitustiloissa 17.8.2021 alkaen.
Pikku-Tenit klo 17-18, Tenit klo 18-19 Teenit klo 19-20:30

Aikaisemmin mukana olleiden tulee ilmoittautua teatterin toimistolle toimisto@vihdinteatteri.fi 30.6.2021 mennessä.


TenTeen-teatterin maksut:
- Ilmoittautumismaksu 2€
- Teatterin jäsenmaksu 5€/vuosi
- TenTeen lukukausimaksu 50€

Lisätietoja teatterin toimistolta puh. 0400 975 068.